تلفن های تماس شرکت پارسافت

051-37332830

6839 123 0915 – 1007 508 0910

آدرس دفتر مرکزی فروش در مشهد
مشهد انتهای ابوطالب به سمت میدان امام حسین حاشیه بزرگراه شهید چراغچی
نبش چراغچی ۶
فروشکاه تاکسی سنتر(مرکز فروش تاکسیمتر و GPS)
تلفن تماس :
37343302 – 051

آدرس دفتر فروش شعبه دو
وکیل آباد 43 ابتدای صدف 6 روبروی دبستان صدف
تلفن تماس :
38694035 – 051

تلفن های تماس شرکت پارسافت

051-37332830

6839 123 0915 – 1007 508 0910

به ما ایمیل بفرستید