تاکسی متر I-Cab

تاکسی متر i-Cab c4

-تنها تاکسیمترقابل نصب بر روی خودرو های یورو 4 (Euro4) بدون نیاز…
راننده
,

چگونه یک راننده می تواند موفق باشد و از شغل خود اظهار رضایت نماید

چگونه یک راننده می تواند موفق باشد و از شغل خود اظهار رضایت نم…
نرخ تاکسیمتر

نرخ کرایه تاکسیمتر های مشهد در سال 93 براساس مصوب تاکسی رانی

تاریخ صدور:18/2/93شماره صدور :4/93/1369/شسال تصویب:1/1/1393 نرخ ک…

۶ مرحله‌ برنامه‌ بازاریابی

قدرتمندترین ابزار بازاریابی برای کسب‌وکارهای کوچک در این کره‌…

شیوه ها و ایده های بازاریابی‌ در یک‌ اقتصاد ضعیف

امروزه شرایط عمومی اقتصادجهانی چندان وضعیت مطلوبی نداشته و در این شر…